Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Normalt skickas varorna inom en till fyra arbetsdagar om allt Du beställt finns i lager. Vi tillämpar  restorder – OBS leveranstid för restorder kan ta 3-6 veckor. Din beställning skickas normalt en till två arbetsdagar efter att vi fått in alla artiklar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning hos våra leverantörer. För leveransen tillkommer den tid som sändningen tar att nå mottagningsorten. För de flesta orter i Sverige är det ytterligare en till två dagar. För akuta leveranser eller speciella leveranser – kontakta viktvästar.se på chatten eller skicka mail så löser vi Era problem på smidigaste sätt.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Fraktalternativ
Vi erbjuder följande fraktsätt:

 • Speditör (DHL, DB Schenker via ombud, Postnord, mf) (motsvarar postpaket). Du får en avi via sms eller brev och hämtar ut paketet hos något av DB Schenkers över 1 600 paketombud alternativt Postnords ombud  beroende på varornas vikt. DHL Företagspaket, DB Schenker hemleverans dagtid för ordervikter mellan 20 kg och 999 kg. Du blir aviserad av DHL, DB Schenkers lokalkontor på Din ort och får sedan leveransen till porten alternativt tomtgränsen.
 • Uthämtning på Viktvästar.se lager i Stockholm.
  Vanligtvis vardagar mellan kl. 07:00 och 21:00.
  OBS! Kontakta viktvästar.se genom mail eller chat på hemsidan för att boka en tid för uthämtning. Adress: Essingestråket 37, Stockholm


Leverans utanför Sverige

Vi levererar normalt inte utanför Sverige. Har du önskemål om leverans utanför Sverige? Kontakta viktvästar.se genom mail eller chat på hemsidan.

Returer
Köparen står för retur till Viktvästar.se lager i Stockholm. Adress: Essingestråket 37, Stockholm

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

 • Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.Vid inköp via vår webbshop gäller ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (gäller endast  privatpersoner).
 • För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.
 • När vi mottagit varorna krediterar vi det Du betalat för dessa, dock ej fraktkostnad.
 • Din retur av varan skall ske inom två veckor efter att Du mottagit (kvitterat) denna.
 • Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.
 • Ångerrätten kan endast användas om varan hålls i oförändrat skick. Du får pröva varan men ej använda den.
 • Ångerrätt gäller ej för förseglad vara där förseglingen brutits.
 • Ångerrätt gäller ej om varan är beställd på plats för Viktvästars kontor/lager.
 • Specialbeställningar (t.ex. speciell färg, vikt, utförande) är ej ångerrätt.
 •  I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Paketet skall skickas med ett fraktsätt som levererar direkt till oss. Till exempel DHL, DB Schenker Parcel, Postens Företagspaket eller andra tjänster där utkörning ingår. Vi löser inte ut försändelser som skickats till ett paketombud. Vi löser inte ut rekommenderade försändelser, då det kräver att en firmatecknare hämtar paketet. Kontakta alltid Viktvästar.se innan vara returneras

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara, när det gäller skyddsutrustning, viktvästar och tillbehör till dessa, handskar, dräkter och varor som utsätts hårdare och har en lägre reklamationsrätt vilket är 1 år. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället, detta gäller ej förslitningsskador.

Om varan som du köpt visar sig vara behäftad med ett tillverkningsfel åtgärdar vi självklart detta åt dig.

Kontakta oss omedelbart för mer exakt information om hur vi skall rätta felet.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att laga eller ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Ej uthämtat paket
Om kunden ej hämtat ut paket så kommer vi att debitera kunden med fraktkostnad samt arbetskostnad (dock lägst 250:-) för utebliven frakt. Faktura skickas till kund med 10 dagars betalning, vid ej betald faktura lämnas ärendet till inkasso.

Leave a Reply

  

  

  


− 1 = sju

Bookmark this page